ฟรี
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วไป 14 ส.ค. 64
2 จดหมายข่าว ฉบับที่ 54/2563 ทั่วไป 14 ก.ค. 63
3 จดหมายข่าว ฉบับที่ 22/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
4 จดหมายข่าว ฉบับที่ 23/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
5 จดหมายข่าว ฉบับที่ 24/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
6 จดหมายข่าว ฉบับที่ 25/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
7 จดหมายข่าว ฉบับที่ 26/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
8 จดหมายข่าว ฉบับที่ 27/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
9 จดหมายข่าว ฉบับที่ 28/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
10 จดหมายข่าว ฉบับที่ 29/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
11 จดหมายข่าว ฉบับที่ 30/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
12 จดหมายข่าว ฉบับที่ 31/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
13 จดหมายข่าว ฉบับที่ 32/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
14 จดหมายข่าว ฉบับที่ 33/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
15 จดหมายข่าว ฉบับที่ 34/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
16 จดหมายข่าว ฉบับที่ 35/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
17 จดหมายข่าว ฉบับที่ 36/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
18 จดหมายข่าว ฉบับที่ 37/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
19 จดหมายข่าว ฉบับที่ 38/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
20 จดหมายข่าว ฉบับที่ 39/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
21 จดหมายข่าว ฉบับที่ 40/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
22 จดหมายข่าว ฉบับที่ 41/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
23 จดหมายข่าว ฉบับที่ 42/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
24 จดหมายข่าว ฉบับที่ 43/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
25 จดหมายข่าว ฉบับที่ 44/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
26 จดหมายข่าว ฉบับที่ 45/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
27 จดหมายข่าว ฉบับที่ 46/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
28 จดหมายข่าว ฉบับที่ 47/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
29 จดหมายข่าว ฉบับที่ 48/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
30 จดหมายข่าว ฉบับที่ 49/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
31 จดหมายข่าว ฉบับที่ 50/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
32 จดหมายข่าว ฉบับที่ 51/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
33 จดหมายข่าว ฉบับที่ 52/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
34 จดหมายข่าว ฉบับที่ 53/2563 ทั่วไป 11 ก.ค. 63
35 จดหมายข่าว ฉบับที่ 20/2563 ทั่วไป 14 พ.ค. 63
36 จดหมายข่าว ฉบับที่ 21/2563 ทั่วไป 14 พ.ค. 63
37 จดหมายข่าว ฉบับที่ 18/2563 ทั่วไป 13 พ.ค. 63
38 จดหมายข่าว ฉบับที่ 19/2563 ทั่วไป 13 พ.ค. 63
39 จดหมายข่าว ฉบับที่ 12/2563 ทั่วไป 12 พ.ค. 63
40 จดหมายข่าว ฉบับที่ 13/2563 ทั่วไป 12 พ.ค. 63
41 จดหมายข่าว ฉบับที่ 14/2563 ทั่วไป 12 พ.ค. 63
42 จดหมายข่าว ฉบับที่ 15/2563 ทั่วไป 12 พ.ค. 63
43 จดหมายข่าว ฉบับที่ 16/2563 ทั่วไป 12 พ.ค. 63
44 จดหมายข่าว ฉบับที่ 17/2563 ทั่วไป 12 พ.ค. 63
45 จดหมายข่าว ฉบับที่ 11/2563 ทั่วไป 24 เม.ย. 63
46 จดหมายข่าว ฉบับที่ 9/2563 ทั่วไป 23 เม.ย. 63
47 จดหมายข่าว ฉบับที่ 10/2563 ทั่วไป 23 เม.ย. 63
48 จดหมายข่าว ฉบับที่ 8/2563 ทั่วไป 21 เม.ย. 63
49 จดหมายข่าว ฉบับที่ 6/2563 ทั่วไป 17 เม.ย. 63
50 จดหมายข่าว ฉบับที่ 7/2563 ทั่วไป 17 เม.ย. 63
51 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2563 ทั่วไป 13 เม.ย. 63
52 จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2563 ทั่วไป 13 เม.ย. 63
53 จดหมายข่าว ฉบับที่ 3/2563 ทั่วไป 13 เม.ย. 63
54 จดหมายข่าว ฉบับที่ 4/2563 ทั่วไป 13 เม.ย. 63
55 จดหมายข่าว ฉบับที่ 5/2563 ทั่วไป 13 เม.ย. 63